Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Spoločnosť sídlo:

BONFIDUM s.r.o.,

Malachovská cesta 130,

974 05 Banská Bystrica,

Slovenská republika

Adresa doručenia:

BONFIDUM s.r.o.,

Malachovská cesta 130,

974 05 Banská Bystrica,

Slovenská republika

 

Kontakt: obchod@dobrakupelna.sk, + 421 911 101 336

Týmto oznamujeme, že odstupujeme od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby:

– dátum objedania:(*) ……………………………………………………………………………..

– meno a priezvisko spotrebiteľa: (*) ………………………………………………………..

– adresa spotrebiteľa: (*) …………………………………………………………………………

– dátum objednávky: (*) ………………………………………………………………………….

– číslo zmluvy: (*) ……………………………………………………………………………………

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov: (*) ……………………………………………..

(*) Vypíše spotrebiteľ